BAMA, spol. s r.o.

Rating a informácie o BAMA, spol. s r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre BAMA, spol. s r.o. 44600 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 348. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9600% spoločností je horších ako BAMA, spol. s r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti BAMA, spol. s r.o." href="http://bama.sk-rating.com/">
   <img src="http://bama.sk-rating.com/bama.png" width="150" height="25" alt="Rating BAMA, spol. s r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating BAMA, spol. s r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia